Uhrin asema kuin kivikaudelta!

Maanantai 12.3.2007 klo 21:46 - Varatuomari Arjo Suonperä

Suomen vahingonkorvausjärjestelmä on vahingonkärsijän eli uhrin kannalta jäänyt kehityksestä pahasti jälkeen, suorastaan kivikautiselle tasolle. Voidaan jossain määrin kysyä, suojataanko korvausoikeudessamme enemmän vahingon aiheuttajaa, kuin uhria.

Kaikella on syynsä, myös tällä jälkeenjääneisyydellä. Suuri osa vahingonkorvauksien maksuista tulee tavalla tai toisella yksityisenä liiketoimena hoidetulta vakuutuslaitokselta. Vakuutuslaitoksien liiketoiminta on luonnollisesti kannattavampaa, jos vakuutuksien perusteella maksettavat korvaukset pysyvät matalalla tasolla tai korvattavien vahinkolajien määrää rajoitetaan. Vakuutuslaitokset ovat Suomessa onnistuneet erikoisen hyvin lobbaamaan lainsäätäjät ja lakien valmistelijat niin, että suomalainen korvausjärjestelmä on suurelta osin jäänyt pysähtyneisyyden tilaan ja korvaukset pieniksi tai niitä ei tunnusteta uhrien kaikkien vahinkojen osalta lainkaan. Liikennevahinkolautakunta, joka on miehitetty vakuutuslaitosten edustajilla, on vuosikymmenet saanut suvereenisti suosituksillaan polkea uhrien korvauksia matalalle tasolle ja muutoinkin antaa tulkintoja korvauksista.

Tällainen asetelma nakertaa oikeusvaltioajatuksen uskottavuutta. Vahingonkorvausjärjestelmä tulisikin mitä pikimmin uudistaa uhria huomioivampaan suuntaan nostamalla korvaustasoja ja toteuttamalla paremmin periaatetta, että kaikki vahingot, olivat ne taloudellisia tai henkisiä, tulee korvata.Uhrin kannalta todistustaakkasäännöt, joiden mukaan uhrin on osoitettava paitsi syy-yhteys myös vahingon määrä, ovat käytännössä tehokkaasti estäneet uhria saamasta asiallista korvausta vahingoista. Niitä tulisi sen vuoksi korjata uhria suosivampaan suuntaan. Myös välillisten vahinkojen korvaaminen kaipaa uudistamista, koska merkittävässä osassa vahinkotapahtumia on vaikea osoittaa vahingon välittömyys vahinkotekoon. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Uhrin asema, vahingonkorvaus, henkilövahinko, välillinen vahinko