img_0091.jpg

SKP:n kampanja-avaus Vantaan Tikkuraitilla 27.1.2007

Miksi ei lisää yksityistä ydinvoimaa.

Yksityinen ydinvoimateollisuus on vaaleihin liittyen onnistunut  hyvin

lobbaamaan vaalirahaa vailla olevat hallituspuolueet yllättäen yksityisen

ydinvoiman lisärakentamisen kannattajiksi. Pääministeri Vanhanenkin on

kääntänyt takkinsa asiassa. Nyt vaaditaan jo kuudetta ydinvoimalaa ja

takataskussa lienee vielä pari lisääkin.

Öljy- ja hiiliriippuvuutta ja niistä syntyviä päästöjä on tietenkin rajoitettava.

Ydinvoima on kuitenkin liian mahtava ase yksityisten monopolien käsissä,

ettei Suomen energiaomavaraisuutta saa antaa niiden käsiin. Yksityinen

monopoli voi käyttää sitä tehokkaaseen poliittiseen ja taloudelliseen saneluun

ja nostaa energian hinnan pilviin tai myydä tuotantolaitoksensa ulkomaiselle

kapitalistille, joka osaa olla vielä häikäilemättömämpi.

Ei ole mieltä rakentaa maa täyteen kalliita ydinvoimaloita, kun uraanin saanti

on jo varsin lyhyellä tähtäimellä rajallista. Uraanin loppuessa pitäisi taas keksiä

uusi ratkaisu. Yksipuolinen ydinvoimaan tukeutuminen olisi virhe, riippumatta

siitä, kuka ydinvoimalan omistaa.

Ydinvoima ei myöskään ole niin ympäristöystävällistä kuin annetaan ymmärtää.

Ympäristöhaittojen osalta tulee huomioida myös saastuttava, vaarallinen ja

energiaa kuluttava uraanin louhiminen ja käsittely, sekä käytetyn polttoaineen

loppusijoitus, joka on edelleen turvallisesti ratkaisematta. Itse ydinvoiman

käyttöprosessikin on suuri turvallisuusriski, varsinkin yksityisten käsissä.

Ydinvoiman varjolla ei saa sivuuttaa muita paljon ympäristöystävällisempiä

kotimaisia energiavaihtoehtoja ja niiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Jos nyt

maa ensin rakennetaan täyteen uusia ydinvoimaloita, se muodostaa

käytännössä tehokkaan esteen muitten vaihtoehtojen kehitykselle ja

käyttöönotolle, esim. erilaisten kotimaisten ja muiden biopolttoaineiden,

tuuli- ja vesivoiman.

dsc00002.jpg