Suomen EU-selonteko 2014

VARATUOMARI  ARJO SUONPERÄ:

Suomen uuden EU-selonteon mukaan hallitus aikoo jatkaa

kapitalistien tukemista kannattaen toisaalta EU:n liittovaltiokehitystäkin.

 Hallitus kannattaa edelleen EU-sääntelyn ja sisämarkkinoiden rasvaamista ja pankkiunionin ja 0013.jpg

kalliin kriisinratkaisujärjestelmän rakentamisen jatkamista verovaroin. Jäsenvaltioitten

itsenäisen talouspolitiikan supistamiseen hallitus alistuu euroalueen talouskasvun edistämiseksi.

EU:n vanhan perusarvon, vapaaseen kilpailuun perustuvan markkinatalouden eli kapitalismin

edistäminen ja tukeminen on hallituksen päätavoite EU-politiikassaan, aivan EU-komission

tapaan, kuten kuuliaisen oppipojan tuleekin.

Tosin samassa lauseessa mantran tavoin kuulutetaan kasvun tarpeellisuutta ja työllisyyden

parantamista, mutta milläpä sitä EU-alueen kasvua tehdään, kun ensisijaisesti annetaan

kapitalistien vapaan kilpailun nimissä kiihtyvällä tahdilla lopettaa työpaikkoja tai siirtää

niitä halvempiin maihin EU:n ulkopuolelle tai EU:ssa sen köyhimpiin kolkkiin ja kielletään

julkista valtaa perustamasta uutta tuotantoa ja uusia työpaikkoja, jotta ne eivät kilpailisi

yksityisyrittäjien kanssa.

Kaiken lisäksi työllistämisen kannalta kritiikittömästi halutaan tukea ”eurooppalaisten

yritysten siirtymistä arvoketjussa ylöspäin kohti entistä tuottavampia toimialoja ja toimintoja”.

Käytännössä se tarkoittaa siirtymistä teollisuuspolitiikassa entistä vähemmän työvoimaa

työllistävään toimintaan eli työttömyyttä lisäävän politiikan harjoittamista.

Tähän liittyy myös digitaalisen sektorin tukeminen, joka osaltaan lisää työttömien määrää.

EU:n ja USA:n laajalla vapaakauppahankkeella selonteko katsoo olevan merkittäviä vaikutuksia

Euroopan työllisyyteen ja talouskasvuun. Niin varmasti, mutta päinvastoin, se lisäisi Euroopan

työttömyyttä ja auttaisi amerikkalaisten kapitalistien pullistumista ja eurooppalaisten

syrjäyttämistä.

Kaunista sananhelinää joukkoon lisätäkseen selonteko vaatii oikeusvaltioperiaatteen

toteutumisen varmistamista koko unionissa, vaikka oikeampaa olisi ollut vaatia sen

varmistamista ja toteuttamista Suomessa. Suomessa on parinkymmenen vuoden ajan

riisuttu oikeusvaltiota olan takaa ja päästy siihen kuuluisaan kahden kerroksen väen

tilanteeseen, ettei tavallisella kansalaisella ole mahdollisuuksia oikeudellisten keinojen

käyttöön. Asianajo on niin kallista, valtio pihtaa oikeusavun antamisessa,

muutoksenhakumahdollisuudet on valtaosalta leikattu pois ja rikosoikeudessakin

ratkaisuvalta käytännössä on siirretty syyttäjille ja estetty syytettyjen

tehokas puolustautuminen prosessuaalisilla säännöksillä.

Tuntuu irvokkaalta vaatia oikeusvaltiota muualle Eurooppaan,

kun omassa maassa se on riisuttu joksikin muuksi.

Suur-Saksan poliitikkojen jalanjäljissä Kataisen hallitus tosissaan liputtaa EU:n

liittovaltiokehityksen puolesta. Sama kaiku on hallituksen askelten.