Energiayhtiö Espoolle


Kokoomus ja sitä myötäilevät useimmat ns. eduskuntapuolueet ovat olleet sitä mieltä, että kunta ei saa

kilpailla tuottavien liiketoimintojen saralla yksityissektorin kanssa, vaan tuottavat

voitontekomahdollisuudet on jätettävä yksityisyrittäjille. Samaan aikaan valitetaan,

että kunnilla ei ole varaa ylläpitää nykyistä palvelutasoaan, vaan kunnallisia palveluja tulee tämän

vuoksi leikata ja kunnallisia niistä perittäviä maksuja korottaa.

Ylipäätään kunnan toimintaa pitäisi oikeiston mielestä johtaa kuin liikeyritystä, mutta se ei siis

saisi kilpailla kuin yritys voittoa tuottavilla aloilla. Melkoinen ristiriita! Tämän lisäksi verotuloista yhä

kasvava määrä annetaan EU:lle Saksan ja etelän pankkiirien ja keinottelijoitten luottotappioitten

korvaamiseksi.

 

Kun kunnan palveluja leikataan ja samaan aikaan työttömyys ja köyhyys lisääntyy,

ollaan Suomessakinkohta kreikkalaisella mierontiellä, jossa tosirikkaat eivät

maksa veroja juuri lainkaan, julkinen kuntatalous on konkurssin partaalla ja

väkijoukot kaduilla kiroamassa vallassa olevien johtajien tyhmyyttä ja ahneutta.

 

Edellä kuvatun oikeiston ideologisen yksityistämisvimman tuloksena Espoon sähkö Oy myytiin

saksalaiselle suurpääomalle. Sen seurauksena sittemmin Fortumin syliin päätynyt entinen 

espoolainen energiayhtiö takoo omistajilleen suuria voittoja ja espoolaiset maksavat energiastaan

kalliimpia hintoja kuin naapurikunnat, joilla on oma kunnallinen sähköyhtiönsä.

 

SKP on tehnyt kunnallisaloitteen, että Espoo perustaisia uudestaan oman energiayhtiönsä

hankkimaan ja tuottamaan energiaa espoolaisille kuluttajille tavoitteenaan, että näin

Espoo saisi tuloja ja espoolaisten kuluttajien energialaskut voitaisiin puolittaa. Jo pelkästään

keskitetyillä energian ostoilla voitaisiin saada tuntuvia etuja Espoolle ja espoolaiskuluttajille.

 

Jos tätä korjausliikettä ei Espoossa tehdä, energian hinta jatkaa kovaa nousuaan vuodesta

toiseen heijastuen kaikkeen kulutuksen ja toimintojen hintaan ja pienentäen siten toisaalta

Espoon verotuloja ja lisäten Espoon ja sen asukkaitten pakollisia menoja, samalla heikentäen

Espoon ja espoolaisten kilpailukykyä muuhun pääkaupunkiseutuun ja muuhun Suomeen

verrattuna.

Energian hankinta ja tuotanto ei suinkaan ole ainoa toimiala, jonne Espoon tulisi hankkiutua

toimijaksi ja tuottajaksi ja hylätä kokoomuksen ideologinen liturgia, ettei kunnan  toimi-

alaan saisi kuulua voittoa tuottavan toiminnan harjoittaminen. Muita kuntalaisia välittömästi

palvelevia ja samalla kaupungille tuloa tuottavia toimialoja olisivat esimerkiksi kuntoutus-

toiminta, fysikaaliset hoitopalvelut ja terveyspalvelut ylipäätään, vanhuspalvelut, jotka ylittävät

peruspalvelutason, liikennepalvelut,invalidikuljetukset, tietoliikenne ja it-palvelut jne.

 

Espoon on pakko varsin pian saada tulonhankintansa uudelle pohjalle, koska köyhtyvä ja veropa-

ratiiseja hyövyntävä veronmaksajien joukko ei pysty maksamaan juurikaan enemppä kunnallisveroja.

Kunnallisia maksujakaan ei voida korottaa taivaisiin, varsinkaan kun palveluja riisumishuumassa

ei enääole tarjolla. Verotulojen uusjako valtion ja kuntien kesken auttaisi joksikin aikaa,

mutta valtiovalta haraakokoomuksen johdolla demareitten ja vasemmistoliiton säestyksellä

sitäkin vastaan. Ainoita keinoja tulopohjan laajentamiseksi, joihon Espoo itse voi suoraan vaikuttaa,

on juuri tuloja Espoolle tuottavaan toimintaan investoiminen ja sellaisen toiminnan laaja käynnistäminen.

Jos yksityissektori voi harjoittaa liiketoimintaa velkavipua käyttämällä, miksi se ei olisi Espoollekin

mahdollista.