img_6521_1786.jpgKireälle kunnallisverotukselle ja palvelujen leikkauksille on vaihtoehtoja

 

Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitus leikkaa kuntien tuloja vaalikauden aikana ainakin yli miljardin vuodessa.

Kataisen hallitus edeltäjineen on 90-luvun puolivälistä alkaen päätöksillään vienyt kuntien tuloista

yli 5 miljardia euroa vuositasolla laskien. Näitten seurauksena kuntia vaaditaan leikkaamaan palvelujaan,

pysäyttämään niiden kehittämisen, myymään omaisuuttaan ja korottamaan kunnallisveroja ja kunnallisia maksuja.

Tälle kuntien lähipalvelut tuhoavalle linjalle on kuitenkin vaihtoehtoja, joilla kunnan lähipalveluja voidaan parantaa

ilman leikkauksia ja veroäyrin nostoa, myöhemmin kunnallisverotusta keventääkin:

-         valtion on peruttava valtio-osuuksien ja yhteisövero-osuuksien leikkaamiset, Suomen ei tarvitse syytää

               rahaa EU:lle ja sen tuhlaajapankkiireille, eikä käyttää paljon rahaa aseisiin;

-         pääomatulot on saatettava kunnallisveron piiriin, siinä muiden verojen kaltainen verotus toisi kunnille

               noin 1,5 miljardia euroa vuodessa;

-         kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi. Nykyinen tasavero

               rasittaa pieni- ja keskituloisia suhteellisesti enemmän kuin valtion tulovero;

-         kunnat voivat säästää tuottamalla palvelunsa pääsääntöisesti itse sen sijaan, että ne ostavat niitä kalliisti yksityisiltä.

               Terveys- ja hoiva-alan yritykset laskuttavat kunnilta ylihintoja, eivätkä suurimmat niistä        

               maksa edes veroja Suomeen;

-         kunnat voivat perustaa omaa tuloja tuottavaa liiketoimintaa ja samalla luoda uusia pysyviä työpaikkoja.

               SKP on Espoossa kerännyt nimiä kunnallisaloitteeseen, jossa vaaditaan Espoon oman energian hankinta-              

               ja tuotantoyhtiön perustamista, jonka avulla kuluttajien sähkö- ja energialaskut voitaisiin puolittaa.

              Kuntoutuspalveluja tuottavan yhtiön perustaminen olisi Espoolle tuottavaa, samoin oman  

               rakennusliikkeen,    liikenneyhtiön, puhelin- ja tietoliikenneyhtiön.Kunnat voisivat kehittää

               tietotekniikan avoimia ohjelmistoja ja välttää niillä kalliit lisenssimaksut.