0116.jpgEU verottaa sinua yhä enemmän

 5.5.2010

Varatuomari Arjo Suonperä:  EU lisää verojasi ja heikentää oikeuksiasi.  

 

 

 

 

 

 

EU:n kannattajat julistavat isojen EU-maitten valtavirrassa eurooppalaisena olemisen autuutta. Suomen media toistaa samaa ja näyttää kuvina, kuinka ulkoministerimme pörhistyy päivä päivältä    nähdessään itsensä EU:n äänellä puhujana. Pitääkö suomalaisten veronmaksajien maksaa siitä,  että  suomalaiset poliitikot rähmällään mielistelevät EU:n isojen maitten ja USA:n johtajia saadakseen  hyväpalkkaisia EU-virkoja?

Äänestäjien on aika sanoa sille ei.  

 

Perustamissopimuksen jäljiltä EU:n tehtävänä on kansallisesta kontrollista vapaan sisämarkkina   

alueen luominen, jossa pääomat, tuotteet, palvelut ja työvoima voivat vapaasti liikkua.   

Nuo perusvapaudet palvelevat suurpääomaa, koska demokraattisen valtiokontrollin puuttuessa   

sisämarkkinoilla pätevät ison rahan lait, raaka kapitalismi. Kansalliset työehtosopimukset ja lait,   

kuten ympäristö-,työ-, terveys- ja turvallisuusmääräykset häviävät näille kapitalistien

perusvapauksille.    

Kapitalistien perusvapauksia puoltavia päätöksiä EY-tuomioistuin suoltaa kiihtyvällä tahdilla. 

EU:n asukkaiden hyvinvoinnista, sosiaaliturvasta, työpaikoista, koulutuksesta, eläkkeistä    

huolehtimisen EU ja kapitalistit jättävät jäsenvaltioille.   

 

 Kapitalisti tarvitsee EU:ssa vapaiden sisämarkkinoiden lisäksi vain verotusoikeutta ja armeijan  

huolehtimaan jatkuvuudesta ja markkinoitten laajentamista EU:n ulkopuolelle.

Aivan kuin aikoinaan siirtomaavallat tekivät.  Sisämarkkinoiden kilpailuvapaudet ovat poistaneet

tullit ja estävät  jäsenvaltioita käyttämästä veroja ja maksuja  sisämarkkinoilla toimivia kapitalisteja

kohtaan, jotka ovat tulleet toisesta EU-maasta,eli verottamasta esimerkiksi pääoman siirtoja, jotka

olisivat luonteva verotuskohde ja jotka antaisivat kuvaa, että kapitalistitkin kantavat

manöövereistään jonkinlaista yhteiskuntavastuuta. Sisämarkkinoitten kapitalistien edullinen

verokohtelu luonnollisesti lisää jäsenvaltioitten tavallisten ihmisten verotaakkaa, kun pääomapiirit

ovat paljolti verojen ja maksujen osalta vapaamatkustajia.           

 

Kehittyneimmiltä jäsenmailta EU perii jäsenmaksuja jakaen osan niistä

köyhille jäsenmaille.

Ei hyvästä tahdostaan, vaan tukeakseen valikoituja kapitalisteja välillisesti,

jotta niille olisi edullista siirtää tuotantolaitoksiaan köyhempiin jäsenmaihin.

Muutoin kapitalistit joutuisivat niissä maksamaan

isompia palkkoja ja itse tekemään investointeja liikenne- ja tietoyhteyksiin,

terveydenhoitoon, koulutukseen tms. EU:n sisämarkkinoitten nimissä

kehittyneimpien EU-maitten veronmaksajat kustantavat näin mutkan kautta

osan suurpääoman palkka- ja tuotantokustannuksista. Teollisuuden

siirto köyhempiin maihin tuottaa lähtömaassa massatyöttömyyttä ja

lisää siellä veroja. Lisäksi EU riisuu kehittyneimpien maitten työ- turvallisuus-

eläke-korvaus- ja muuta lainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia köyhien

jäsenmaitten tasolle sisämarkkinoitten toimivuuden esteinä.

Jos kapitalistit lähtömaassa vaatisivat verovaroista yhtä mittavaa

tukea itselleen, se nostattaisi vastarintaa. Tätä kapitalistien tukipolitiikkaa

Suomen hallituspuolueet ylistävät EU-selonteossaan.

 

EU:n perusoikeuksien ja toiminnan osalta tarvitaan täysi suunnanmuutos

ihmisten elintason, hyvinvoinnin ja oikeuksien hyväksi.

Suomalaisten enemmistö ei tarvitse sellaista EU:a, joka

vain noukkii rusinat pullasta muutamien kapitalistien voittojen

takaamiseksi ja unohtaa ihmiset

sekä heidän tuen ja suojelun tarpeensa.