img_0509.jpg  

  

  

  

  

  

  

Espoo keinottelee määräaikaisilla työntekijöillä

 

Vaikka työmarkkinakuvioissa on jo monet kerrat julkistyönantajien velvollisuudeksi asetettu

pyrkiä vakinaistamaan määräaikaiset ketjusopimussuhteiset palkkalaisensa, ei Espoo ole tätä

kunnioittanut. Espoon osalta määräaiaikaisten palvelussuhteiden määrä on säilynyt vuodesta

toiseen samana eli noin 2800 työntekijän suuruisena. Määräaikaikaisten vakinaistamisen

jatkuva lykkääminen  näyttää olevan paremminkin oikeistojohtoisen Espoon kannalta

ideologinen päähänpinttymä, eikä käytännön vaatima tarve. Taloudellisia säästöjä ei sillä juuri

saavuteta, pidetäänpähän vain määräaikaisia palkkalaisia ikäänkuin löysässä hirressä jakso

kerrallaan. 

 

Kun Espoo itsekin näkee yhdeksi

suureksi tulevaisuuden haasteekseen työvoiman saannin vaikeutumisen, voi vain perustellusti

kysyä, miksi Espoon johto näin joukkomittaista määräaikaisten armeijaa ylläpitämällä luo

työmarkkinoille huonoa kuvaa Espoosta työnantajana ja näin kasaa vaikeuksia hyvän

työvoiman saannille. 

 

Työvoimapulan pahenemiseen luonnollisesti vaikuttaa myös oikeiston kunnan palveluiden

ideologisesta seuraava kunnan oman palvelutuotannon supistuminen. Hyvä työvoima

luonnollisesti välttää hakeutumasta sellaisen työantajan palvelukseen, josta tiedetään, että

sen suunnitelmissa on koko ajan supistaa omaa henkilökuntaansa yksityistämisestä ja

ostopalveluihin siirtymisestä johtuen. 

 

Espoon tulisi nopeasti lopettaa määräaikaisilla ketjusopimuksilla keinottelu ja vakinaistaa

määräaikaisten palkollisten armeijansa.