img_0022.jpg

  

  

  

  

  

Taantuma tulee - kuntalaisten toimeentulo uhattuna

 

 

Taantuma on saavuttamassa Suomen. Työttömyys ja kansalaisten köyhyys lisääntyvät

yhä kiivaammin. Istuva hallitus ja kunnissa vallassa olevat puolueet tyytyvät vain

vakuuttelemaan, ettei Suomessa käy kansalaisille kuinkaan, kun 1990 luvun lama

kuulemma ikään kuin karaisi meitä. 

 

Pankkiirien ja isojen rikkaitten pankkien, (ulkomaistenkin EU:n kautta) velkojien riskit kyllä

hallituspuolueet eli kokoomus, sdp, vasemmistoliitto, rkp,vihreät jas kristilliset kiirehtivät

hoitamaan antamalla lähes rajattoman takuun näitten saatavien maksulle, mutta tavallinen

kansalainen aiotaan jättää yksin taantuman haittavaikutusten armoille.  

Viimesijainen varattoman ihmisen turva, kunnallinen toimeentulotuki laahaa pahasti

ajastaan jäljessä. Toisaalta matti meikäläinen, joka ei ole sosiaaliluukulla tottunut

asioimaan, ei tahdo ajoissa saada asiaansa edes hoidettua, kun henkilökuntaa on liian

vähän ja vastaanottoaikoja luvataan pahimmissa tapauksissa viikkojen päähän ja ennalta

ehkäisevää toimeentulotukea ei käytännössä lain lupauksista huolimatta edes anneta.

 

Toimeentulotuen kiinteä osa on toisaalta niin pieni, ettei sillä pääkaupunkiseudulla

tule toimeen ja harkinnanvaraista osaa vahditaan niin tarkkaan, ettei senkään puitteissa

'kotisuomalainen juuri lisää saa.   Hakijaansa nöyryyttävän toimeentulotuen rinnalle tarvitaan

perusturvaksi kaikille täysi-ikäisille, jotka eivät sairauden, työkyvyttömyyden, vanhuuden,

työttömyyden, opiskelun tms. syyn vuoksi eivät muutoin voi saada vastaavansuuruista tuloa,

900 euron nettomääräinen kuukausitulo, joka pitäisi kustantaa ainakin pääosin valtion varoista.

Näin kuntalaisista välittäminen saisi konkreettista sisältöä pelkkien puheitten sijaan.

 

Perusturvan tason nosto ja sen saannin yksinkertaistaminen on tarpeen myös siitä syystä, että

kokoomuslainen pääministeri Kataisen hallitus on leikannut ja leikkaa maailmanlaajuisen

taantuman  ja EU:lle annettavan jättimäisen pankki- ja muun tuen varjolla  kuntien

valtionosuuksia ja näin olennaisesti heikentänyt ja heikentää kuntien mahdollisuuksia

hoitaa peruspalveluitaan.

Peruspalveluiden supistaminen taas on omiaan syömään vähävaraisten ihmisten

toimeentulomahdollisuuksia pienemmiksi.