Vaihtoehto tasapäistävälle oikeiston markkinaideologi041.jpgalle


Oikeistolainen markkinaideologia lähtee ajatuksesta, että kunnan omistus ja tuotannollinen ja

palvelutoiminta on pahasta ja häritsee yritysten toimintaa ja "kilpailua" ja kilpailee myös työntekijöistä.

Tuossa ideologiassa kunnalle jää vain verojen kerääminen ja niiden käyttö

ostopalveluihin yksityissektorilta sekä vaalien järjestäminen ja ohuen hallintokoneiston ylläpito,

poliisi ja ulosottotoimi sekä kutistettu köyhäinhuolto.

 

Tätä ideologista viestiä tulee joka tuutista, koska media toimii omistajiensa markkinaehdoin ja

sensuroi todellisen vasemmistolaisen vaihtoehdon näkymisen. Myös Yle poliittisten päättäjiensä

toimesta toteuttaa tätä samaa  sensuuripolitiikkaa. Näissäkin vaaleissa sitä on toteutettu sillä verukkeella,

että esitellään vain ns. eduskuntapuolueitten kannanottoja uutisoinnissa ja median ilamisessa

vaalimainonnassa. Näin uudet puolueet, jotka eivät ole vielä eduskunnassa eivät saa omaa

vaihtoehtoaan näkyviin, koska maksetuin ilmoituksin se on liian kallista. Oikeistopuolueilla on tämän

median suosinnan lisäksi rahaa ostaa mittavia, kauniilta näyttäviä yleistä sananhelinää sisältäviä vaalimainoksia.

Näin mitätöidään demokratian vaatimukset eli vaihtoehtojen saattaminen valitsijoitten näkyviin. Poliittinen

tasapäistäminen jyllää raskaasti ja pahenee, jos oikeiston edustus tulevissa valtuustoissa kasvaa.

Kun eduskunnassa nyt istuvat ns. vasemmistopuolueet eli sdp ja vasemmistoliitto ovat omana

hallituskautenaan ajaneet hyvin pitkälle oikeistolaista markkinaideologiaa myötäillyttä politiikkaa ei niiden

nyt kunnallisvaaleissa esittämiä vaalilupauksia voi monikaan pitää kovin uskottavina; miksi ne nyt uskaltaisivat

kääntää taas takkinsa ja ryhtyä ajamaan asukkaitten peruspalvelujen turvaamista, parantamista ja

laajentamista sekä kuntien oman palvelu- ja muun tuotannon kehittämistä.

Porvarienemmistöinen EU tukee täysin tätä markkinahenkistä ideologiaa ja politiikkaa muodostaen näin 

Suomenkin oikeistopuolueille tukevan selkänojan ja sdp:lle sekä vasemmistoliitolle hyvän verukkeen olla

tosissaan toimimatta vasemmistolaisen vaihtoehdon  ja kunnan asukkaitten palvelujen parantamisen ja

kuntien voimavarojen sekä toiminnan kasvattamisen puolesta.

Espoossa on markkinahenkisyyden politiikkaa käytännössä on kokoomuksen johdolla perussuomalaisten

ja muitten valtuustossa edustettuna olevien puolueitten toimesta toteutettu esimerkiksi kaupungin

talousarviosta päätettäessä yksimielisesti. Espoon Sähkö Oy:n myynti ulkomaisen suurpääoman käsiin

tapahtui kylläkin äänestysratkaisuna suuroikeiston, jonne myös perussuomalaiset sanallisesti uhoamisestaan

huolimatta selkeästi kuuluvat,toimesta.Myynti oli taloudellisuuden ja kunnan tulevaisuuden kannalta hölmöyden

huippu. Energian tuottamista tarvitaan yhä enemmän ja se kallistuu vuosi vuodelta. Omalla sähköyhtiöllään

Espoo olisi voinut pitää sähkön hintoja alhaalla ja saada toisaalta tuloja sähköenergiaa myymällä ulospäin.

Näin olisi saatu kunnan rahoituksen kaipaamaa lisärahoitusta palvelutuotannon parantamiseen.

Sähköyhtiön myynnistä saatu hullunhalpa hinta mentiin oikeiston hurratessa sijoittamaan

markkinahenkisesti yksityissektorin osakkeisiin, joissa alkavan taantuman/laman vuoksi on jo

tapahtunut mittavat arvonmenetykset ja lupaillut tuotot ovat jääneet saamatta. Tilaa rumentaa myös

kaupungin kassavarojen sijoittaminen, niinikään markkinahenkisesti, mm. Kaupthing-pankkinn, jonka

maksuvaikeuksien vuoksi 15 miljoonaa euroa Espoon kassavaroja on jäädytetty pankin velkojien vakuudeksi,

eivätkä siis tuota mitään ja joita tuskin edes pääomien osalta saadaan takaisin. Jos kunta yrittää pelata

markkinahenkisesti kapitalistien tavoin siinä voi liian usein käydä juuri näin eli verovarat menevät markkinoille

sijoitettaessa kuin Kankkulan kaivoon, eikä kukaan korvaa.

USA:sta sikäläisten kapitalistien ahneudesta kummunnut pankkikriisi ja talouden taantuma/lama osoittavat,

että tämän tästä kapitalistinen talousjärjestelmä ajautuu mittaviin kriiseihin, joiden maksumiehiksi aina

huudetaan tavallista veronmaksajaa. Tällöin pelastusoperaationa kelpaa sosialismi tilapäisesti, mutta sille

keksitään aina muita nimilappuja. USA:sta alkanut taantuma/lama kaataa yrityksiä kasapäin maailmalla ja

Suomessa aiheuttaen työttömyyttä, pulaa ja ahdinkoa. Eikö tämä taantuman esimerkki jo osoita, ettei

kuntien toimintaa tule keskeisiltä osiltaan yksityistää ja altistaa asukkaitten tarvitsemia terveys-,vanhusten-,

lasten- ja sosiaalipalveluita yksityismarkkinoitten epävakaudelle ja heilahteluille.

Paljon puhutun EU:n vaaliman

kilpailun hengenkin vastaista on ajaa kuntien oma peruspalvelujen tuotanto alas myymällä

omat laitokset ja

toiminnot yksityisillle ja siirtymällä ostopalveluihin yksityisiltä.Huonosti kannattavilla aloilla yksityistäminen

johtaa pienten alati vaihtuvien pienyrittäjien kirjavaan palvelutuotantoon ja valituskierteisiin. 

Kannattavimmilla

toimialoilla yksityistäminen johtaa monopolien sanelemiin kiskurihintoihin ja riskeihin, että ne

yhtenä päivänä

sanovat lopettavansa koko tuotantonsa Suomessa mennäkseen paremmin tuottaviin maihin.

Jos kunnan omaa

tuotantoa ei ole, kuka silloin kilpailee yksityisen monopolin kanssa ja mistä saadaan nopeasti

korvaava tuotanto,

jos monopoli lopettaa tai sen palvelu on niin ala-arvoista, ettei siihen voida tyytyä.

Ala-arvoisesta ostopalvelun sisällöstä Espoossa on jo kokemuksia, kun päiväkotien

ruokahuolto yksityistettiin

ja läänitettiin ranskalaiselle suurpääomalle eli Sodexholle, joka ei ole pystynyt palvelua vaadittavin tavoin

hoitamaan. Esimerkki hintoja ja maksuja nostavasta yksityistämisestä on Espoon laskujen perinnän siirto

perintäyhtiölle.  sen perintätoimien kalleuden tuntevat nahoissaan laskujen maksajat,

joilta joka toimenpiteestä

erikseen peritään milloin minkin nimistä maksua. Kaupungin omana työnä tehtynä perintä olisi tullut

asukkaille halvemmaksi.

Kaikki ei voi kuitenkaan olla kaupan, eivätkä kaikki voi elättää itseään yrittäjinä.

Tasa-arvon periaatteen säällinen

toteuttaminen vaatii peruspalvelujen toteuttamista mieluummin ilmaispalveluina tai ainakin 

selvästi alle markkinahintojen, muutoin suuri osa asukkaista jää vaille palveluita. Peruspalveluiden

toteuttaminen pääsääntöisesti markkinahintaisina ostopalveluina johtaa kustannustason nousuun

ja verojen ja maksujen korotuksiin.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa myöskin. Jos kunta lopettaa oman tuotantonsa tai ei

hoida hyvin henkilötö- ja palkkapolitiikkaansa, se menettää myös työntekijänsä, eikä osaavaa

työvoimaa  saada takaisin nopealla aikataululla.

Tarvitaan siis kunnon vasemmistolainen, kuntien omaan palvelutuotantoon perustuva vaihtoehto

asukkaitten  tulevaisuuden kannalta, joka todella parantaa peruspalveluja ja tasa-arvoa. Ei saa

olla niin, että oikeistolaisessa markkinaideologian hurmoshengessä kunnasta tehdään vain

iso markkina-alue ja verojen kerääjä, joka takaa yksityisyrittäjien voitot ja saatavat.

Kunta on asukkaita varten, eikä verovaroin luotu riittävän suuri markkina-alue. Kun kapitalistit

eivät Suomessa enää kykene toimimaan kilpailuolosuhteissa perinteisillä yksityissektorin aloilla, 

monet kapitalistit pyrkivät poliittisen oikeiston avulla muuttamaan kunnat ensin kunta-uudistuksen

avulla riittävän suuriksi markkina-alueiksi ja yksityistämisen ja markkinaideologian avulla poistamaan

kuntien oman tuotannon muodostaman esteen ja kilpailun yksityisen pääoman harjoittamalle

palvelusektorin voittoa tuottavan toiminnan laajentumiselle. Kun suomalaiset kapitalistit eivät

pärjänneet perinteisilläkään toiminta-aloillaan, miksi luottaa siihen, että ne pystyisivät kunnolla

ja kohtuuhintaan hoitamaan kuntien palveluksektoriakaan.