img_0357.jpgEY-tuomioistuimen Luxemburg-tuomio

 

  

Varatuomari Arjo Suonperä:

 

EU murentaa kansallista työlainsäädäntöä.

 

EY-tuomioistuin jatkoi 19.6.2008 kansallisen työoikeuden

murskaamistaan tuomiossa UV 4/2008 asiassa C 319/06

Komissio/Luxemburg, (jota ei edes saatavissa suomeksi.)

 

Yhdenmukaisesti Viking Line- Vaxholm- ja Rüffert-tuomioiden

kanssa se katsoi, että siitä huolimatta, että työoikeus kuuluu

kansallisesti säänneltäviin asioihin, ei kansallisella lainsäädännöllä

tai yleissitovilla työehtosopimuksilla saa poiketa EU:n

perussopimuksen kapitalisteille takaamista perusvapauksista

eikä EU:n direktiiveistä. Tässä ratkaisussa kyse oli palvelujen

tarjoamisen vapaudesta EU-alueella ja lähetettyjä työntekijöitä

koskevasta direktiivistä.

 

Palveludirektiivin pääsäännön mukaisesti EY-tuomioistuin katsoi,

että jäsenvaltion on luotettava siihen, että työntekijöitä lähettävä

maa on huolehtinut siitä, että työhön saapuvat saavat työntekomaan

työlainsäädännön ja yleissitovien työehtosopimusten tasoa vastaavan

suojan, eikä työntekomaa voi antaa  työhön saapuvia  suoraan

velvoittavia lainsäännöksiä eikä asiasta sitovasti saada suoraan

päättää myöskään yleissitovilla työehtosopimuksilla. Myöskään

työhön tulleiden työehtojen valvontaa ei saa määrätä toteutettavaksi

työntekomaan toimesta, vaan sekin jää lähettävän valtion

valvottavaksi. Työhön tulleitten työntekijöiden edustajalla

työntekomaassa ei tarvitse olla esitettävänä

palvelussuhde-ehtojakaan lähetettyjen työntekijöiden osalta.

 

Toisin sanoen jos Suomessa väitetään, että tänne tulleitten

 työntekijöiden osalta rikotaan suomalaista työlainsäädäntöä

tai yleissitovaa työehtosopimusta, niin väittäjän tulee osoittaa,

ettei lähettävän maan työlainsäädäntö tai työehtosopimus anna

näille työntekijöille suomalaista tasoa vastaavaa kohtelua.

Näyttövaikeudet tekevät asiasta usein hitaan ja mahdottoman

suosien näin suomalaisten työehtojen polkumyyntiä ja

tes-järjestelmän rapauttamista. Sosdemjohtoinen Suomen

ay-liike EU-kannatuksellaan on näin ollut mukana asettamassa

koko ay-liikkeen kaulaan vahvaa hirttosilmukkaa.

Palveludirektiivin hyväksyntä ei ollutkaan torjuntavoitto.