Viking-Laval-tuomio EY_tuomioistuimesta

 

 Varatuomari Arjo Suonperä:

EY-tuomioistuin: Kapitalistilla img_0273.jpgparemmat perusoikeudet! 

Englantilaisen vetoomustuomioistuimen pyynnöstä Yhteisöjen tuomioistuin on antanut  ennakkoratkaisun ns. Viking-Line jutussa  C-438/05. Kyse on siitä saako suomalainen ammattiyhdistys työtaistelutoimin sopimuksettoman tilan aikana painostaa suomalaista työnantajaa, joka haluaa palkkoja alentaakseen siirtää toimintansa Viroon, vai estääkö EY:n perussopimuksen 43 artiklan perusoikeutena oleva ns. sijoittautumisvapaus vapaan ammattiyhdistystoiminnan.

 

Ennakkoratkaisu kyllä tunnustaa ammattiyhdistysten lakko-oikeuden sinänsä EU:n perusoikeudeksi.

Ratkaisun lopputulokseksi kuitenkin jää,

että kapitalisteja suojaava sijoittaumisoikeus

toiseen EY-maahan on parempi perusoikeus,

koska pääsääntöisesti tällainen Suomen työlainsäädännön mukaan

sallittukin työtaistelutoimi on EY:n perussopimuksen 43 artiklan

vastaisena kielletty, ellei  ammattiliitto  pysty näyttämään, että

kyse on työntekijäin suojelun kaltaisesta yleistä etua koskevan

pakottavan syyn suojelusta ( ts. vain puolustustaistelusta), ja

osoittamaan, että sanottu hyväksyttävä päämäärä voidaan saavuttaa

työtaistelulla tavoitellulla keinolla (esim. työehtosopimuksella) eikä

muutoin ja että työtaistelulla ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen

hyväksyttävän päämäärän saavuttamiseksi,

( vrt. yhteiskuntavaaralliset  työtaistelut, Tehy:n työtaistelu tms.)

Päätös rajoittaa olennaisesti vapaata ammattiyhdistystoimintaa ja

Suomen lakien mukaista lakko-oikeutta. Se merkitsee sitä, että

kansallisilla tuomioistuimilla on hyvä selkänoja olla lähes aina

sitä mieltä, että tällaiset työtaistelut ovat kiellettyjä.Tällainen

lähtökohta vaikuttanee jo sinänsä hillitsevästi työtaistelutoimien

 käyttöön.

 

Iso kysymys tulevaisuudessa on myös, mitä seuraa EY:n kieltämään

työtaisteluun ryhtymisestä, lähettääkö EY diktatuurimaitten tapaan

sotajoukkoja tai poliiseja lopettamaan lakkoja vai tyydytäänkö ns.

täyteen kapitalistin vaatimaan vahingonkorvaukseen, joka tyhjentää

ammattiliiton kassan 10 vuodeksi eteenpäin. Suomalaisen

ay-liikkeen eu-myönteinen johto saa tällä tuomiolla enemmän kuin

sylin täydeltä kapuloita vapaan ay-toiminnan rattaisiin,

ihmetellessään mitä tehdä perusoikeudeksi vahvistetulla

lakko-oikeudella, jota ei saa juuri koskaan käyttää, koska se häviää

kaikille kapitalisteille EY:ssä vahvistetuille perusoikeuksille.

 

Samansuuntainen on myös tuomio ruotsalaisen Laval-jutun osalta;

ay-liikkeen työtaisteluoikeus hävisi EU:n työvoiman vapaan

liikkuvuuden perusoikeudelle. Koska Ruotsi, toisin kuin Suomi,

liittyessään teki työehtosopimustensa osalta tietyn varauman,

Ruotsi saattaa kansallisella uudella lainsäädännöllä onnistua

jotenkin kompensoimaan tappiotaan.